Dyrektywa ue 89 391 ewg

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Przenosi się do produktów danych do lektury w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania stosujące się nie tylko do bezpieczeństwa lecz także do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestię przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a ponadto powiązane spośród ostatnim wszystkie procedury oceny w głównej mierze uzależnione są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim dane urządzenie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać dany produkt, żeby mógł być dawany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W podstawowej klasie wybierają się urządzenia, które zużywa się w podziemiach kopalni i na przestrzeniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa zabiera się do urządzeń, które sięga się w nieznanych miejscach, ale jakie potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń postępujących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej konkretne wymagania ważna z łatwością odkryć w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania przyjęte do kariery w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być silny, widoczny, mocny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub same narzędzia w planie zapewnienia zgody z obowiązującymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.