Dyrektywa rady unii europejskiej nr 2000 43 we

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty zbliżone do gruntu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ towarów to jedno z głównych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Rozporządzeniu Ministra Roli w istocie zasadniczych wymagań dla narzędzi i układów ochronnych oddanych do zysku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz tekstów oraz danej pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w możliwość szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i technologie, jakie pragnie spełniać artykuł w współzależności od otoczenia w jakim będzie on stosowany. Należy przecież pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi jeszcze spełniać wytyczne czerpiące z drugich obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru oraz posiadać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym łączona jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich pisania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien być niezwłocznie wycofany z rynku. Służy to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat połączonych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowy i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na poszczególnym stanowisku pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z zasadą ATEX. Na obszarze wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.