Certyfikowane materialy referencyjne

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, przydatne jest traktowani urządzeń oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy opisane w przepisach prawych na obszarze całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeby wykorzystania certyfikowanych narzędzi w przestrzeniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w zasięgu ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i technicznego oraz wszelkich organizmów ochrony przeciwwybuchowej, używanych w klubie z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, kiedy i elementy kontrolne, które idą w dziedzinach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia dostające się w takich strefach powinny mieć odpowiednie certyfikaty, też jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacje. W ramach dyrektywy dania oraz sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt wykorzystywany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do unii drugiej wszystkie nowe urządzenia. Stanowią to w szczególności odpylające instalacje ATEX grające na dowód w przemyśle drzewnym lub lakierniczym a wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca siedząca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w znaczeniach zagrożonych wybuchami, zgodnie z uregulowaniami zamkniętymi w dyrektywie, powinien być zbudowany razem z ustalonymi w niej podstawami, co w praktyce jest zmierzać do ograniczenia ryzyka wybuchu i zwiększenia zakresu bezpieczeństwa wszystkich i narzędzi (oraz środowiska) postępujących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.